Защо в

За нас

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е основано през 2007 г., стартирайки дейността си като здравно-осигурителна компания, извършваща дейност по доброволно здравно осигуряване. От 2013 г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане, като основната дейност на компанията е съсредоточена в предлагането на Здравна застраховка.

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД води успешна политика по осигуряване на здравна закрила чрез предлаганата ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА, като същевременно се стреми да отговори на потребностите на своите клиенти чрез разнообразяване на портфейла си от продукти.

УПРАВЛЕНИЕ

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от пет членен съвет на директорите в състав:

Председател: Милен Марков

Изпълнителни директори: Стойка Апостолова и Сезяр Февзи

Членове: Диляна Германова и Светослава Ангелова.

Финансови отчети

Годишен финансов отчет, Доклад за дейността за ЗД Съгласие АД за 2017
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2017 г.
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество