Защо в

За нас

ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД извършва дейност в сферата на общото застраховане. Дружеството е създадено през 2007 г., стартирайки дейността си като здравноосигурителна компания. От 2013 г. ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД е застраховател.

ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД води успешна политика по осигуряване на здравна закрила чрез предлаганата ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА, като същевременно се стреми да отговори на потребностите на своите клиенти чрез разнообразяване на портфейла си от продукти.

За информация по застраховка „Токуда здраве“, моля натиснете тук.

карта Токуда

Управление

ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД се управлява от Съвет на директорите в състав: Милен Марков, Стойка Апостолова, Сезяр Февзи, Георги Петров и Диляна Германова. Дружеството се представлява от изпълнителните директори Стойка Апостолова и Сезяр Февзи заедно.

Финансови отчети

Годишен финансов отчет, Доклад за дейността за ЗД Съгласие АД за 2017
Отчет за платежоспособност и финансово състояние за 2017 г.
 

Вход за потребители / User login
Потребител / Username:

Парола / Password:

 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество