Защо в

ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.

1. Първични прегледи в извънболнични амбулаторни условия от:
- лекари специалисти;
- хабилитирани лица.

 

2. Вторични прегледи в извънболнични амбулаторни условия от:
- лекари специалисти;
- хабилитирани лица.

 

3. Съвети и консултации включително по телефона от:
- лекари специалисти;
- хабилитирани лица.

 

4. Клинико-лабораторни изследвания – хематологични, биохимични, хемостазни, ензимни, цитологични и микробиологични в обем, позволяващ диагностицирането и лечението на здравния проблем.
5. Клинико-инструментални изследвания – високо специализирани функционални изследвания, образна диагностика ( Рентгенография, скенер, ЯМР, сцинтиграфии) в обем, позволяващ диагностицирането и лечението на здравния проблем.
6. Лечение и системно лекарско наблюдение – медикаментозно и физиотерапия.
7. Манипулации и процедури в необходимия обем за овладяване и възстановяване след заболяване.
8. Подготовка за хоспитализация на болен в предварително уговорено лечебно заведение.

 

Други пакети

 
 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество