Защо в

Документи

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА ПО УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

(за застраховки „Злополука“ и „Здравна застраховка“)Политика за защита на личните данни

Методика за за определяне размера на застрахователно обезщетение при неимуществени и
имуществени вреди, вследствие на телесно увреждане или смърт, по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, съгласно Наредба №
49/16.10.2014 г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО ПО „ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА”

Образец на попълнена фактура
Образец на попълнено искане за възстановяване на разходи
Образец на искане за възстановяване на разходи
Декларация за родителски права
Стоматологичен амбулаторен лист

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО ПО „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Искане за извъшване на оглед и оценка на увредено имущество по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите”
 

Вход за потребители / User login
Потребител / Username:

Парола / Password:

 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество