Защо в

Партньори

Застрахователно дружество Съгласие сключи договори с над 300 лечебни заведения на територията на цялата страна, в които застрахованите лица могат да ползват услуги под формата на абонаментно обслужване. За списък на изпълнителите на медицински услуги, моля изберете населено място:

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ НА ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД
ПО ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА „КОМФОРТ“
СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ НА ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД
ПО ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА „СТАНДАРТ“ 

  •   Анкети
Доброволно здравно осигурен ли сте?

Да | Не | Вече не 

  •   Интересно
  1.    ПАКЕТ № 5 – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ – възстановяване на направените разходи за закупуване на лекарствени средства по лекарско предписание.
  2.    ПАКЕТ № 4 – ДРУГИ УСЛУГИ – включва пълен обем медицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в болнични условия от специалисти по медицински грижи – лекари, медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес
  3.    ПАКЕТ № 3 – БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилните и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
  4.    ПАКЕТ № 2 – ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – първични и повторни прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
  5.    ПАКЕТ № 1 – ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ – здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
 

Застрахователно Дружество