0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти,

В условията на извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на COVID-19, ЗД „Съгласие“ АД действа в най-добрия интерес на своите клиенти.
Нашите служители са на разположение в рамките на работното им време:
 › да предоставят ясна и навременна информация относно договорните права, за да е сигурно, че          потребителите разбират обхвата на тяхното покритие и изключенията, които се прилагат;
 › да разясняват подробно, за да се избегне объркване;
 › да информират клиентите за предприетите извънредни мерки и как те влияят на договорите и          организацията при предоставянето на услуги (валидност на застрахователните договори,                      промени в начина на организацията на уреждането на претенции, обслужване на                                    потребителските запитвания и др.)                                                          

Ние сме уверени, че в настоящия труден за всички период е от изключително важно значение огромното ни желание да успеем да осигурим защита на своите клиенти.                                                    

Благодарим ви за доверието и търпението! Заедно ще се справим!

Нашият екип е на разположение да отговори на въпросите Ви на:
 › info@saglasie.bg
 › Координация
       02/ 862 0151
       02/ 816 4340
       Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.
 › Възстановяване на разходи:
       02/ 816 4546
       02/ 862 0484
       Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.
 › Маркетинг и продажби:
       02/ 816 4341
       02/ 862 0266
       Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.

Бъдете здрави!