0700-111-111 info@saglasie.bg

Кариери

Свободни позиции

 

Експерт „ Разглеждане на претенции”

 

Отговорности:
1. Проверка на медицински и финансови документи.
2. Обработка и администриране на медицински и финансови документи.
3. Изготвяне на справки, доклади и анализи за целите на ръководството.
4. Координация и работа с лечебни заведения и други институции.

Изисквания към кандидата:

Образование: Медицинско образование  – образователна степен бакалавър и/или Магистър

Професионален/управленски опит: Минимум от 3 години опит в сферата на здравното застраховане, предоставянето на здравни услуги или друга сходна дейност.
Работа с компютър и Microsoft Office /Word, EXCEL/.
Работа в екип и добра комуникативност.

Специални знания и умения:

1.Познаване на застраховка „Заболяване” и застраховка „Злополука”.
2.Умения за работа в екип.
3. Комуникативни умения.
4. Способност да усвоява нови неща.
5. Компютърна грамотност.
Ако смятате, че тази позиция отговаря на Вашите квалификация и опит, моля изпратете актуална автобиография в срок до 30.03.2021г.

Адрес: ЗД „Съгласие“ АД
гр. София, п.к. 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117
Тел. 0885 188 708