0700-111-111 info@saglasie.bg

За нас

История

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е основано през 2007г., стартирайки дейността си като здравно-осигурителна компания, извършваща дейност по доброволно здравно осигуряване.
От 2013г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане, като основната дейност на компанията е съсредоточена в предлагането на Здравна застраховка.

управление

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

Председател: Милен Марков
Изпълнителни директори: Стойка Апостолова, Сезяр Февзи и Стефан Петков
Членове: Диляна Германова и Светослава Ангелова

Мисия и визия

N

НАШАТА МИСИЯ е да осигуряваме качествена грижа за Вашето здраве като Ви предлагаме избор от разнообразни застрахователни планове, бърз достъп до широка мрежа от лечебни заведения в страната и непрекъснатост на грижите чрез координацията между услугите.

N

НАШАТА ВИЗИЯ е да наложим високи стандарти в осигуряването на здравна застрахователна закрила с познание, подкрепа и разбиране.

Ние се стремим да бъдем ясни и прозрачни, за да:

E
Помогнем да направите правилния избор;
E

Предложим полезно застрахователно покритие;

E

Помогнем да получите качествени здравни услуги за Вас и тези, които обичате.

ценности

Хората

Ние поставяме на първо място най-добрия интерес на нашите клиенти и служители.

Отношение

Ние се отнасяме към клиентите и един към друг с достойнство и професионализъм.

Сътрудничество

Ние си партнираме, общуваме и работим заедно като екип.

Отлично обслужване

Ние постоянно подобряваме процесите, системите и услугите си в стремежа към високи стандарти.

Стопанисване

Ние използваме ресурсите си разумно за общото благо на хората, на които служим.

Партньори

ПОК "Съгласие" АД

ЖЗК "Съгласие" АД

ЗБ "Съгласие" Инс - Брокер ООД

Тексим Банк АД