0700-111-111 info@saglasie.bg

Продукти

9

ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД води успешна политика по осигуряване на здравна закрила чрез предлаганата ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА, като същевременно се стреми да отговори на потребностите на своите клиенти чрез разнообразяване на портфейла си от продукти

Здравна застраховка

Ние предлагаме широк спектър от здравни услуги и мерки за подобряване на здравето и предпазване от заболявания в зависимост от Вашите предпочитания и нужди.

За целта създадохме за Вас:

+ Здравна застраховка „Стандарт“

+ Здравна застраховка „Комфорт“.

Застраховка „Злополука“

Застраховка „Злополука“ на ЗД „Съгласие“ АД осигурява повече спокойствие и гарантирана застрахователна подкрепа при непредвидени ситуации по време на отдих и туризъм или при битови инциденти.

Ние Ви предлагаме:

+ Застраховка Злополука

+ Застраховка „Помощ в планината“

Професионални отговорности

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, упражняващи дадена професия или дейност, като осигуряват защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди като последици от неправилни професионални действия или бездействия. 

Нашият опит, експертиза и финансова стабилност ни позволяват да осигурим гъвкаво и ефективно покритие на професионална отговорност на различни професии/дейности.