0700-111-111 info@saglasie.bg

Често задавани въпроси

В лечебно заведение от Вашия списък отказват да ме обслужат на абонаментен принцип, а искат да си платя. Какво да направя?

Ако е в рамките на работното ни време (пон.-пет. от 08:30 ч. до 17:00 ч.), обадете се на наш координатор на тел. 02/862 01 51, 02/816 43 40. Той ще се свърже с лечебното заведение, за да Ви съдейства. Ако е извън работното ни време, изпратете ни писмен сигнал на coordinator@saglasie.bg. Ние ще изискаме официален отговор от лечебното заведение за причините за отказа да Ви обслужи на абонаментен принцип. Ако вече сте заплатили, ние ще Ви възстановим разхода съгласно Общите условия на Здравна застраховка.

Налага се да постъпя за лечение в болница. Необходимо ли е предварително да Ви информирам?

В случай че Ви предстои хоспитализация, не е необходимо да получите потвърждение от застрахователя. Ако имате нужда от съдействие, ние сме готови да Ви подпомогнем в координацията с избраното от Вас лечебно заведение на тел. 02/862 01 51, 02/816 43 40.

Какво да направя, ако имам нужда от неотложна медицинска помощ в почивни или празнични дни?

Посетете лечебно заведение, което има звено за спешна и неотложна помощ. На абонаментен принцип, ако сте на територията на градовете София или Варна, можете да ползвате неотложна медицинска помощ в следните звена:

За клиенти със здравни застраховки „Комфорт“:

WordPress Tables Plugin

За клиенти със здравни застраховки „Стандарт“:

WordPress Tables Plugin

В останалите случаи на ползване на неотложна помощ ние ще Ви възстановим разхода при условията на Вашата застраховка.

Не съм съгласен/на с решението на застрахователя по предявената от мен претенция. Какви са правата ми?

При несъгласие с решението на застрахователя по Вашата претенция, Вие имате право да подадете жалба до Комисията по жалбите на ЗД „Съгласие“ АД. Жалбата се подава в 14 дневен срок от датата, на която сте уведомени за решението по претенцията Ви. Комисията по жалбите се произнася в 30 дневен срок с решение, с което може да потвърди първоначалното решение на застрахователя, да го измени или да го отмени и да се произнесе по същество. Съобщение за решението на Комисията по Вашата жалба ще получите в 3 дневен срок от изготвянето му на адреса, посочен от Вас за получаване на кореспонденция.