0700-111-111 info@saglasie.bg

Често задавани въпроси

Къде мога да открия информация за моето индивидуално застрахователно покритие?

Детайлна информация за покритието по застраховката можеш да намериш в дигиталната платформа Съгласие Здраве или на тел. 02/862 01 51.

В лечебно заведение от Вашия списък отказват да ме обслужат на абонаментен принцип, а искат да си платя. Какво да направя?

Ако е в рамките на работното ни време (пон.-пет. от 08:30 ч. до 17:00 ч.), обадете се на наш координатор на тел. 02/862 01 51, 02/816 43 40. Той ще се свърже с лечебното заведение, за да Ви съдейства. Ако е извън работното ни време, изпратете ни писмен сигнал на coordinator@saglasie.bg. Ние ще изискаме официален отговор от лечебното заведение за причините за отказа да Ви обслужи на абонаментен принцип. Ако вече сте заплатили, ние ще Ви възстановим разхода съгласно Общите условия на Здравна застраховка.

Налага се да постъпя за лечение в болница. Необходимо ли е предварително да Ви информирам?

В случай че Ви предстои хоспитализация, не е необходимо да получите потвърждение от застрахователя. Ако имате нужда от съдействие, ние сме готови да Ви подпомогнем в координацията с избраното от Вас лечебно заведение на тел. 02/862 01 51, 02/816 43 40.

Какво да направя, ако имам нужда от неотложна медицинска помощ в почивни или празнични дни?

Посетете лечебно заведение, което има звено за спешна и неотложна помощ. На абонаментен принцип, ако сте на територията на градовете София или Варна, можете да ползвате неотложна медицинска помощ в следните звена:

За клиенти със здравни застраховки „Комфорт“:

За клиенти със здравни застраховки „Стандарт“:

В останалите случаи на ползване на неотложна помощ ние ще Ви възстановим разхода при условията на Вашата застраховка.

Не съм съгласен/на с решението на застрахователя по предявената от мен претенция. Какви са правата ми?

При несъгласие с решението на застрахователя по Вашата претенция, Вие имате право да подадете жалба до Комисията по жалбите на ЗД „Съгласие“ АД. Жалбата се подава в 14 дневен срок от датата, на която сте уведомени за решението по претенцията Ви. Комисията по жалбите се произнася в 30 дневен срок с решение, с което може да потвърди първоначалното решение на застрахователя, да го измени или да го отмени и да се произнесе по същество. Съобщение за решението на Комисията по Вашата жалба ще получите в 3 дневен срок от изготвянето му на адреса, посочен от Вас за получаване на кореспонденция.

Как да разбера какъв е статуса на моята претенция?

Статусът на твоите претенции можеш да проследяваш в дигиталната платформа Съгласие Здраве, меню Дигитална карта.

Не получих пълно възстановяване на претендираната сума? Как мога да разбера каква е причината?

Вероятните причини при този случай са:

  1. Възможно е да има самоучастие, което е договорено по застраховката. Самоучастие е сумата, с която застрахованото лице участва в покриване на разноските за всяка ползвана стока или услуга. Съгласно Общите условия самоучастието е в размер на 20% от стойността на закупените стоки или услуги. Например, ако фактурата е на стойност 100 лв., при самоучастие ние ще ти възстановим 80 лв.
  2. При достигнат лимит за съответното покритие или пакет.
  3. Когато услугите попадат извън обхвата на покритията по застраховката.

Основанията за отказа са описани подробно в писменото уведомление, което сме ти изпратили.

При необходимост от допълнителни пояснения, се свържи с нас на тел. 02/862 01 51.

Как мога да кандидатствам за възстановяване на разходи?
  1. Претенции на суми до 200 лева могат да бъдат регистрирани в дигиталната платформа Съгласие Здраве.
  2. Претенции на суми над 200 лева задължително се изпращат или носят на адреса на Застрахователя.