0700-111-111 info@saglasie.bg

Продукти

8

Към всички продукти

Застраховка „Професионална отговорност“

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, упражняващи дадена професия или дейност, като осигуряват защита срещу искове за обезщетение, предявени от трети лица, които са претърпели имуществени и неимуществени вреди като последици от неправилни професионални действия или бездействия.

Част от застраховките са задължителни по силата на нормативен акт.

В зависимост от конкретната дейност или професия на клиента ЗД Съгласие АД може да осигури разнообразни покрития за професионални отговорности: на адвоката, на нотариуса, на синдика, на депозитаря и др. 

Нашият опит, експертиза и финансова стабилност ни позволяват да осигурим гъвкаво и ефективно покритие на професионална отговорност на различни професии/дейности.

Информационен документ за застрахователен продукт 

Професионална отговорност на депозитаря/управителя по ЗОЗ

Професионална отговорност на представителя по индустриална собственост

Попитайте за необходимото Ви застрахователно покритие на тел. 02/ 816 4341 или на имейл sales@saglasie.bg.

8

Към всички продукти