0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение върху цялата територия на Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г. и в изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р. България до 29.03.2020 г., бихме искали да Ви информираме за следните организационни мерки, които ЗД „Съгласие“ АД предприема:
 » ЗД „Съгласие“ АД функционира в намален състав в офисите и при дистанционен режим на                   работа, като е възможно забавяне на бизнес процесите;
 » Преустановени са посещенията на представители на застрахователя в офисите на клиенти за             приемане на заявления за възстановяване на разходи по Здравна застраховка;
 » Заявления за възстановяване на разходи по Здравна застраховка и приложенията към тях                   (медицински и финансови документи) могат да се изпращат по пощата/с куриер на адрес: гр.               София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117. Не забравяйте да ни посочите e-mail адрес и                     телефон за връзка, за да се свържем по-лесно и бързо с Вас при необходимост;
 » Клиентите със Здравна застраховка разполагат с петгодишен давностен срок за упражняване на         правата си по застраховката, включително за предявяване на претенция за възстановяване на           разходи;
 » Потребителите на застрахователни услуги, различни от здравно застраховане, могат да получат         информация на:
        телефони: 02/ 862 0151 или 02/ 816 4340. Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.
        e-mail адрес: info@saglasie.bg.
Екипът на ЗД „Съгласие“ АД Ви желае да сте здрави!