0700-111-111 info@saglasie.bg

  Уважаеми клиенти, от 01.08.2020 г. ЗД „Съгласие”АД е в договорни отношения със следните лечебни заведения за извънболнична помощ:
ДКЦ „ВИТА” ЕООД –  База 1 – ул. „Драговица”  №9, тел. (02) 960 49 50
                                   – База 2 – ул. „Филип Кутев”  №10, тел. (02) 452 20 00

ДКЦ „СВ.СОФИЯ” ЕООД – База 1 – бул. „България” №104, тел.  (02) 818 46 00 и (02) 818 46 08
                                            – База 2 – бул. „Царица Йоанна” №775, тел. (02) 818 46 00 и (02) 818 46 08
  В посочените лечебни заведения може да ползвате здравните услуги на  абонаментен принцип, срещу предоставяне на валидна персонална здравна карта.