0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти, считано от 01.03.2022 г. електронното подаване на заявления вече се отнася за претенции за възстановяване на разходи по Здравна застраховка в размер до или равен на 200 /двеста/ лева. Отпада изискването за подаване на декларация за истинност като отделен документ. Всички промени са отразени в указанието за online подаване на заявление за възстановяване на разходи.