0700-111-111 info@saglasie.bg

Първата у нас онлайн платформа за информираност за най-разпространените социално значими заболявания – Портал на пациента (https://www.portalnapacienta.bg/) създаде нова секция Път на пациента . Тя включва ясна и точна информация по трите важни направления:
„Как да получа лекарствата си от НЗОК“
„Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в болничната помощ“
„Какво получавате срещу здравните си вноски от НЗОК в извънболничната помощ“
Информацията е изготвена със съдействието на Националната здравноосигурителна каса и е написана на достъпен, ясен и точен език с подходящ дизайн и инфографики. Така всеки ще може да намери бързо отговор на въпросите, които касаят личното му здраве или на близките му хора. Има възможност за удобно сваляне на информацията и разпечатване на хартия.
Портал на пациента (www.portalnapacienta.bg) е създаден в края на 2018 година в отговор на липсата от на достъпно написана и проверена здравна информация на едно място в българската онлайн среда. Основната мисия на платформата, освен да информира, е и да позволи на пациентите да вземат обективно решение за избора на лечението си.

Източник: Портал на пациента