0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти, ЗД „Съгласие“ АД въвежда процедура за online подаване на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка. Облекченият режим на подаване се отнася само за претенции за възстановяване на разходи по Здравна застраховка в размер до или равен на 200 /двеста/ лева.
Електронното подаване на заявления не се прилага за претенции за възстановяване на разходи в размер над 200 лв., както и за претенции за възстановяване на разходи за  консумативи по пакет „Болнична медицинска помощ“ независимо от тяхната стойност.
За да се възползвате от облекчената процедура, е задължително към Заявлението за възстановяване на разходи и представените медицински и финансови документи.
ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ:
1. Преди сканиране, върху оригиналните екземпляри на фискалния бон и на фактурата застрахованото лице следва собственоръчно да напише актуалната дата на предявяване и да положи подпис.
2. Изпращане на четливи копия на документите, като при сканиране на финансовите документи (фактура с фискален бон), да не се закрива НИКАКВА част от информацията върху тях. ЗД „Съгласие“ АД си запазва правото да се свърже с Вас, в случай че представените сканирани документи са нечетливи или не могат да бъдат обработени, за да ги изпратите повторно.
3. Електронното заявление не се обработва и в случаите, когато:
1. стойността на претенцията е над 200 лв.
2. претенцията е за възстановяване на разходи за консумативи по пакет „Болнична медицинска помощ“.
В случаите по т. 3 претенцията следва да бъде предявена пред Застрахователя по общия ред – лично или по пощата на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров № 117.
Необходимо е да имате предвид, че електронното подаване на документи не Ви освобождава от задължението Ви да представите техните оригинали, в случай че Застрахователят поиска това от Вас.
Ако разполагате с квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги /списък с доставчиците в Република България, може да бъде намерен на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията/, можете да подпишете всички документи с КЕП. За целта е необходимо сканираните документи да са в електронно подписан файл с разширение, завършващ в p7s или p7m.
Кратко указание за online подаване на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка можете да намерите тук.
Ако имате нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на:
• тел. 02/ 862 0151 или 02/ 816 4340, Пон-Пет: 08:30-17:00 ч.
• адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров № 117.
• email: info@saglasie.bg

Бъдете здрави!