0700-111-111 info@saglasie.bg

Уважаеми клиенти,
От 01.08.2019 г. са в сила промени в Общите условия по Здравна застраховка на ЗД „Съгласие“ АД. Измененията в Общите условия се прилагат за застрахователни договори, влизащи в сила от тази дата.
Общите условия за Здравна застраховка, както и застрахователните пакети, можете да намерите в раздел „Продукти“, рубрика „Здравна застраховка“.
В случай, че желаете промените в Общите условия да се прилагат и по отношение на Ваш действащ застрахователен договор, можете да заявите това писмено пред Застрахователя.