0700-111-111 info@saglasie.bg
Промени в online подаването на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка

Промени в online подаването на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка

Уважаеми клиенти, считано от 01.03.2022 г. електронното подаване на заявления вече се отнася за претенции за възстановяване на разходи по Здравна застраховка в размер до или равен на 200 /двеста/ лева. Отпада изискването за подаване на декларация за истинност като...
Информация относно електронните рецепти

Информация относно електронните рецепти

Уважаеми клиенти, От 01 юни 2021 г. с изменение в Наредба №4/04.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти се въведе електронно предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, чрез т. нар. електронна...
НОВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ „ТЕЛЕМЕДИЦИНА“

НОВО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ „ТЕЛЕМЕДИЦИНА“

Покритието „ТЕЛЕМЕДИЦИНА” към здравна Застраховка Комфорт, ви предоставя възможност за безплатни онлайн медицински консултации с над 130 лекари и специалисти от различни лечебни заведения.КОВИД-19 пpoмeни изцяло нашето поведение и начина, пo ĸoйтo търсим бърза и...
Online подаване на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка

Online подаване на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка

Уважаеми клиенти, ЗД „Съгласие“ АД въвежда процедура за online подаване на заявление за възстановяване на разходи по Здравна застраховка. Облекченият режим на подаване се отнася само за претенции за възстановяване на разходи по Здравна застраховка в размер до или...