0700-111-111 info@saglasie.bg

Изпрати претенция

    Изпрати заявление за възстановяване на разходи

    Попълнете формата и прикачете необходимите документи. Разрешени формати на файловете са pdf, gpeg, png, gif не по-голям от 1mb.

    На посоченият имейл адрес ще получите входящ номер.

    Подробно указание за online подаване на заявление за възстановяване на разходи тук.