0700-111-111 info@saglasie.bg

Тук сме подбрали важна за Вас информация и полезни съвети как да се възползвате от предимствата на Вашата застраховка.
При ползване на здравни стоки на абонаментен принцип (в лечебни заведения, с които застрахователят има сключен договор), Вие се легитимирате в съответното лечебно заведение с валидна персонална здравна карта и не заплащате ползваните здравни услуги, включени в застрахователното Ви покритие. В този случай финансовите взаимоотношения се уреждат директно между Застрахователя и съответния изпълнител на медицинска помощ.
При ползване на здравни услуги на принципа на възстановяване на разходи, Вие избирате свободно лекар или лечебно заведение и заплащате предоставените Ви здравни услуги. След ползването, Вие предявявате пред застрахователя претенция за възстановяване на направените разходи съгласно Общите условия на Вашата здравна застраховка.

В зависимост от обхвата покритие на Вашата застраховка, необходимите документи за възстановяване на разходи са:

Възстановяване на разходи за прегледи:
– Заявление по образец на застрахователя;
– Амбулаторен лист от преглед с попълнени имена на застрахованото лице, дата на прегледа, диагноза, анамнеза, назначени изследвания (в случай, че има), назначена терапия, име, подпис и печат с УИН на лекаря и/или на лечебното заведение
– Фактура с фискален бон в оригинал

Възстановяване на разходи за изследвания
– Заявление по образец на застрахователя;
– Амбулаторен лист от преглед с попълнени имена на застрахованото лице, дата на прегледа, диагноза, анамнеза, назначени изследвания (в случай, че има), назначена терапия, име, подпис и печат с УИН на лекаря и/или на лечебното заведение.
– Фактура с фискален бон в оригинал

Възстановяване на разходи за медикаменти
– Заявление по образец на застрахователя;
– Амбулаторен лист от преглед с попълнени имена на застрахованото лице, дата на прегледа, диагноза, анамнеза, назначено лечение (медикаменти), име, подпис и печат с УИН на лекаря и/или на лечебното заведение.
– Рецепта с попълнени имена на застрахованото лице, дата, наименование на лекарствения продукт, количество /брой опаковки/, изписано с цифри, дневна доза, име, подпис и печат с УИН на лекаря и/или на лечебното заведение.
– Фактура с фискален бон в оригинал

Възстановяване на разходи за диоптрични стъкла и лещи
– Заявление по образец на застрахователя;
– Амбулаторен лист от преглед от офталмолог, работещ в лечебно заведение, с попълнени имена на застрахованото лице, дата на прегледа, диагноза, анамнеза, назначени изследвания (в случай, че има), назначена терапия, име, подпис и печат с УИН на лекаря и/или на лечебното заведение а
– Рецепта-описанието в рецептата е необходимо да отговаря на отразената корекция на диоптрите в амбулаторния лист от прегледа
– Копие на стикерите/опаковките на закупените диоптрични стъкла (лещи)
– Фактура с фискален бон в оригинал

Възстановяване на разходи за физиотерапевтични услуги
– Заявление по образец на застрахователя;
– Епикриза или амбулаторен лист от преглед с попълнени имена на застрахованото лице, дата на прегледа, диагноза, анамнеза, назначена физиотерапия, име, подпис и печат с УИН на лекаря и/или на лечебното заведение а
– Физиопроцедурна карта с назначени и проведени физиотерапевтични процедури
– Фактура с фискален бон в оригинал

Възстановяване на разходи за стоматологични услуги
– Заявление по образец на застрахователя;
– Амбулаторен лист с попълнени имена на застрахованото лице, отразен зъбен статус, подробно описани всички извършени манипулации, дата на проведеното лечение, име, подпис и печат с УИН на стоматолога и/или на лечебното заведение. При лечение на пулпит, периодонит и хирургически услуги, вкл. екстракция на зъби, е необходимо представянето на рентгенова снимка, предшестваща лечението/екстракцията.
– Оригинална фактура с фискален бон
ВАЖНО: Фактурата трябва да е издадена не по-късно от 5 дни от датата на закупуване на здравните стоки или ползване на здравните услуги.
Застрахователят си запазва правото да изисква и други документи, доказващи Вашата претенция по основателност и размер.

Пълната информация за необходимите документи за предявяване на претенция за възстановяване на разходи и изискванията към съдържанието на документите ще откриете в приложение към Общите условия към Вашата здравна застраховка.
В случай, че имате въпроси, моля свържете се с нашите координатори, които ще ви подпомогнат с професионални съвети на тел. 02/862 01 51, 02/816 43 40 и имейл coordinator@saglasie.bg.